Solution Hb-con set 2

73.00 

Zestaw kontrolny do analizatora Hemo Control Manager.

10 w magazynie

Opis

Przeznaczenie produktu: Do diagnostyki in vitro. Ropztwór kontrolny Hb-con jest przeznaczony do sprawdzania dokładności i precyzji fotometrów Hemo Control i Hemo Vet oraz dołączonej do nich mikrokuwety Hemoglobin Microcuvette.

Opis produktu: Roztwory kontrolne zawierające hemoglobinę w klinicznie istotnym zakresie stężeń. Każda butelka zawiera gotowy do użycia 1-mililitrowy roztwór hemolizatu bydlęcego.  Wartości docelowe hemoglobiny są wyznaczane w wyniku analiz wykonywanych przez  skalibrowany system pomiarowy urządzenia Hemo Control.

Ostrzeżenie: Roztwory kontrolne należy traktowana jako materiały potencjalnie zakaźne, dlatego należy włożyć odpowiednie rękawiczki przed użyciem. 

Użytkowanie: Przy każdym użyciu należy wylać pierwszą kroplę. Nie wolno napełniać kuwety bezpośrednio z butelki. Przed zakręceniem butelki należy oczyścić butelkę i nakrętkę. Oczekiwane wyniki zostały podane na opakowaniu. Uzyskane wyniki pomiarowe muszą mieścić się w określonym zakresie.

 

Uwaga! Roztwór kontrolny należy utylizować jako odpad potencjalnie zakaźny zgodnie z przepisami stosowanymi w danym zakładzie.