Zwrot towaru

Zwrot towaru

Szczegółowa procedura zwrotu towaru znajduje się w Regulaminie 

(Punkt 8 „Prawo odstąpienia od umowy”)

 Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie formularza w miejscach wykropkowanych.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU

 

Imię i nazwisko osoby dokonującej zwrotu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dane kontaktowe (adres e-mail, telefon):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczam, iż:

  1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży zawartej z firmą:

ALLMED AB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie (adres siedziby i do korespondencji: ul. Pawła z Krosna 7, 30-389 Kraków)

zwracam wymienione poniżej towary.

  1. Znane mi są warunki zwrotu towarów w tym trybie określone w regulaminie Sklepu oraz w wyżej wymienionej ustawie.

Data otrzymania towaru: ………………………………………………………………………………………………………………

Numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT): ………………………………………………………………

Zwracane towary:

Nazwa ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 Ilość ……………………………………………………………………………………………..

Cena brutto ………………………………………………………………………………………..

Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za towar:

 _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _ – _ _ _ _

Właściciel rachunku: …………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………