Mikrokuwety Hemo Control Manager

130.00 

Opakowanie z 50 mikrokuwetami:
– Nieotwarty okres przydatności do spożycia 24 miesiące /
– Otwarty termin przydatności do spożycia wynoszący trzy miesiące

10 w magazynie

Opis

Plastikowe mikrokuwety składają się z przezroczystego korpusu z zagłębieniem o pojemności ok. 10ml krwi pokrytym suchymi odczynnikami chemicznymi. Dystans optyczny pomiędzy ścianami kuwety jest stały i umożliwia fotometryczne oznaczanie hemoglobiny w nierozcieńczonej próbce.

Mikrokuwety Hemo Control spełniają Normy 98/79/EC dla IVD urządzeń medycznych i są oznakowane znakiem CE.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Mikrokuwety przeznaczone są tylko do diagnostyki in vitro.

Odczynniki pokrywające wewnętrzne ściany kuwet są szkodliwe i nie należy ich połykać.

W trakcie pracy z mikrokuwetą i próbką należy obowiązkowo stosować odpowiednie zabezpieczenia (gumowe rękawiczki). Próbki krwi ludzkiej lub produkty krwiopochodne muszą być traktowane jako potencjalny materiał zakaźny, w związku z czym należy zastosować się do odpowiednich przepisów obowiązujących w danej placówce.

 

Przechowywanie

Mikrokuwety Hemo Control należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 15°C – 30°C (nie stosować lodówki do przechowywania).

Data ważności Mikrokuwet odpowiada dacie podanej na opakowaniu (12 miesięcy dla nie otworzonego opakowania i 3 miesiące po otworzeniu opakowania).

 

Metodologia – azydek methemoglobiny
Technika – fotometria
Typ próbki: Krew kapilarna, tętnicza lub żylna
Wielkość próbki – 8 µl