ZASTOSOWANIE: Bezinwazyjne wykrywanie obecności mioglobiny w moczu

ZASADA DZIAŁANIA TESTU: Metoda oparta jest na wykorzystaniu peroksydazowych własności mioglobiny.

ZAWARTOŚĆ TESTU:  Opakowanie zawiera: 1 test paskowy ze specjalnym polem testowym zapakowany w torebkę foliową, 1 pojemnik plastikowy do zbierania moczu typu Falkon o pojemności 45 ml, 1 probówkę polistyrenową o pojemności 5 ml z 2 ml roztworu strącającego, 1 strzykawka typu Luer Lock o pojemności 1 ml, 1 filtr strzykawkowy, instrukcja użycia ze skalą barwną dla testu paskowego.

WARUNKI: Test służy do użytku zarówno w warunkach domowych, jak i laboratoryjnych.

PRZEZNACZENIE: Ocena jakościowa mioglobiny w moczu ludzkim.

INTERPRETACJA TESTU: Zmiana zabarwienia pola testowego z żółtego na zielony świadczy o obecności mioglobiny w moczu. Masywny rozpad komórek mięśniowych skutkuje uwolnieniem białka do krwi. Mioglobina w wysokim stężeniu  wywiera bezpośrednie działanie nefrotoksyczne, co może być przyczyną ostrego uszkodzenia nerek.

INNOWACYJNOŚĆ TESTU: RABDOTEST-LAB jest pierwszym na świecie zestawem testowym jednorazowym, służącym do identyfikacji mioglobiny w  moczu metodą bezaparaturową.