BADANIA KRWI ŻYLNEJ LUB WŁOŚNICZKOWEJ

Aparat Allhem jest bardzo prosty w użyciu. Przygotowanie badania nie powinno trwać dłużej niż minutę. W przypadku badania krwi włośniczkowej pobranej z palca, aparat automatycznie napełni probówkę odpowiednią ilością rozcieńczalnika a załączone w zestawie kapilary umożliwią szybkie przygotowanie rozcieńczonego preparatu do badania. Komputer współpracujący z analizatorem przechowuje 1,000,000 wyników archiwalnych i posiada możliwość przesyłania danych do laboratoryjnego systemu informatycznego LIS.
– Krew żylna 18ul / test
– Krew włośniczkowa 20ul / test
– Zużycie odczynników:
– Rozcieńczalnik 22ml / test
– Odczynnik hemolizujący 0.6ml / test
– Detergent 18ml / test
– 60 oznaczeń na godzinę
– 1,000,000 przechowywanych wyników badań
PrecyzjaPowtarzalność
WBC 6%4.0 x 109/L ~ 10.0 x 109/L 3%
RBC 5%3.5 x 1012/L ~ 5.5 x 1012/L 2%
HGB 4%110G/L ~ 160g/L 2%
MCV 4%80fL ~ 100fL 1%
PLT 14%150 x 109/L ~ 500 x 109/L 5%
ParametrZakresyLiniowość
WBC1.0 x 109/L ~ 6.0 x 109/L6.1 x 109/L ~ 99.9 x 109/L0.5 x 109/L 5%
RBC0.3 x 1012/L ~ 1.0 x 1012/L1.01 x 1012/L ~ 7.0 x 1012/L0.05 x 1012/L 5%
HGB20g/L ~ 70g/L71g/L ~ 240g/L2g/L 3%
PLT20 x 109/L ~ 100 x 109/L101 x 109/L ~ 999 x 109/L10 x 109/L 10%