Roztwór systemowy 5l
Roztwór standardowy
Probówki z odczynnikiem i kapilarami
Chip Sensor Glukoza
Kontrola poziomu, normalny
Kontrola poziomu, patologiczna
Płyn do czyszczenia
Płyn do dezynfekcji
Roztwór systemowy 2,5l
Probówki z odczynnikiem
Kapilary
Chip Sensor Mleczany
Uchwyt do kapilar
Serwis box