ACP
Albumina 125ml
Albumina 250ml
ALT/GPT 62,5ml
ALT/GPT 125ml
Amylaza
AST/GOT 62,5ml
AST/GOT 125ml
Białko całkowite 125ml
Białko całkowite 250ml
Bilirubina bezpośrednia
Bilirubina całkowita
Bilirubina całkowita i bezpośrednia
Chlorki
Cholesterol
Cholesterol 250ml
Cholesterol HDL
Cholesterol HDL 100 ml
Cholesterol HDL bezpośredni
Cholesterol LDL
Cholinesteraza 3ml
Cholinesteraza 30ml
CK-MB
CK-NAC
Fosfor
GGTP
Glukoza 100ml
Glukoza 250ml
Hemoglobina
Kreatynina 125ml
Kreatynina 250 ml
Kwas moczowy 50ml
Kwas moczowy 100ml
Kwas moczowy 250ml
LDH-P
Magnez
Miedź
Mikroproteiny
Mleczany
Mocznik UV 62,5ml
Mocznik UV 125ml
Trójglicerydy 50ml
Trójglicerydy 100ml
Trójglicerydy 250ml
TIBC
Wapń
Żelazo-chomazurol
Żelazo-ferozyna
ALP