Diagnostyka moczy | Allmed
LABUREADER PLUS 2
URISED Mini
LABUMAT 2
URISED 2
URISED 3
LabUMat 2 & UriSed 2 lub 3
DOCUREADER 2
Oznaczanie mikroalbuminy w moczu
HANDUREADER
Atlas Osadu Moczu