Tradycyjny transfer zleceń i wyników badań drogą papierową może być źródłem błędów i opóźnień. Dlatego też istnieje możliwość podłączenia analizatorów do laboratoryjnego Systemu Informatycznego, który wspiera zarówno funkcje zarządzania danymi, jak i zarządzanie laboratorium jako jednostką organizacyjną. Więcej informacji na ten temat można uzyskać kontaktując się z naszym działem serwisu.