BIOSEN S_line Lab

BIOSEN S_line Lab

[object HTMLTableCellElement]
Biosen S-line – analizator glukozy i mleczanów. Przeznaczony do profesjonalnego użytkowania w medycznych laboratoriach diagnostycznych.
BIOSEN S-line został stworzony specjalnie dla profesjonalnego użytkowania w medycznych laboratoriach diagnostycznych. Zastosowano graficzny ekran dotykowy zapewniający nie skomplikowaną obsługę i łatwy podgląd pracy analizatora. Aparat jest wyposażony w obszerną pamięć i możliwość ustawień wielu parametrów.


Szczegółowy przegląd funkcjonalny
Kontrola jakości +
Pamięć 500 wyników +
Graficzny ekran dotykowy +
Czytnik barkodów +
Automatyczna detekcja próbki +
Konwenter DC/AC +
Parametr oznaczany Glukoza/Mleczany +
Pozycja próbki CITO +
Pozycja Standardu/Pozycja Kontroli 2/2
Pozycje dla próbek 43
Ilość oznaczeń na godzinę około 140
Rodzaje kalibracji 3Podstawowe dane techniczne:

Zasada pomiarowa Enzymatyczno-amperometryczna
Elektroda Chip-Sensor
Zakres pomiarowy glukozy 0,5-50 mmol/l (9-900 mg/dl)
Zakres pomiarowy mleczanów 0,5-40 mmol/l (5-360 mg/dl)
Precyzja Cv<=1,5%@12 mmol/l
Stabilność/Odchylenie <=3% przy 10 próbkach, odnosząc się do 12 mmol/l
Czas pracy Sensora Glukozy 60 dni lub średni 7500 badań
Czas pracy Sensora mleczanów 40 dni lub średnio 6000 badań
Materiał badany Krew pełna, osocze, surowica
Objętość próbki 20ul
Próbówki reakcyjne 2,0 ml
Rodzaj kalibracji Startowa, cykliczna, okresowa
Wyświetlacz/klawiatura Graficzny wyświetlacz (320×240 znaków)
Pamięć 500 wyników z numerami, pozycji, datą i czasem badania
Drukarka termiczna (opcjonalna)
EDP RS 232 C(V.24)
Temperatura otoczenia +15 do +35 oC
Wilgotność 20-85%
Zasilanie 100-250 VAC/50-60 Hz
Pobór mocy <=40VA
Rozmiary 440 x 340 x 168 mm
Waga około 6-8kg

BIOSEN C_line Pakiet GP

BIOSEN C_line Pakiet GP

[object HTMLTableCellElement]
Biosen C_line – analizator glukozy i mleczanów. Zaprojektowany w kilku wersjach specjalnie do zastosowania w praktyce lekarskiej, zestawach klinicznych lub specjalnych- na przykład w medycynie sportowej, lub badaniach naukowych
Szczegółowy przegląd funkcjonalny
Kontrola jakości +
Niższy koszt zużycia +
Pamięć 500 wyników +
Graficzny ekran dotykowy +
Zintegrowany czytnik barkodów +
Automatyczne rozpoznawanie próbek +
1 kanał pomiarowy Glukoza/Mleczany +
2 kanał pomiarowy Glukoza/Mleczany (opcjonalnie) +
Próbka STAT
Pozycja kontrolna/Pozycja standardu 2/2
Liczba próbek 1
Badań na godzinę około 25
Tryby kalibracji 3

Podstawowe dane techniczne:

Zasada pomiarowa Enzymatyczno-amperometryczna
Elektroda Chip-Sensor
Zakres pomiarowy glukozy 0,5-50 mmol/l (9-900 mg/dl)
Zakres pomiarowy mleczanów 0,5-40 mmol/l (5-360 mg/dl)
Precyzja Cv<=1,5%@12 mmol/l
Stabilność/Odchylenie <=3% przy 10 próbkach, odnosząc się do 12 mmol/l
Czas pracy Sensora Glukozy 60 dni lub średni 7500 badań
Czas pracy Sensora mleczanów 40 dni lub średnio 6000 badań
Materiał badany Krew pełna, osocze, surowica
Objętość próbki 20ul
Próbówki reakcyjne 2,0 ml
Rodzaj kalibracji Startowa, cykliczna, okresowa
Wyświetlacz/klawiatura Graficzny wyświetlacz (320×240 znaków)
Pamięć 500 wyników z numerami, pozycji, datą i czasem badania
Drukarka termiczna (opcjonalna)
EDP RS 232 C(V.24)
Temperatura otoczenia +15 do +35 oC
Wilgotność 20-85%
Zasilanie 100-250 VAC/50-60 Hz
Pobór mocy <=40VA
Rozmiary 440 x 340 x 168 mm
Waga około 6-8kg


BIOSEN S_line Lab +

BIOSEN S_line Lab +

[object HTMLTableCellElement]
Biosen S-line – analizator glukozy i mleczanów. Przeznaczony do profesjonalnego użytkowania w medycznych laboratoriach diagnostycznych.
BIOSEN S-line został stworzony specjalnie dla profesjonalnego użytkowania w medycznych laboratoriach diagnostycznych. Zastosowano graficzny ekran dotykowy zapewniający nie skomplikowaną obsługę i łatwy podgląd pracy analizatora. Aparat jest wyposażony w obszerną pamięć i możliwość ustawień wielu parametrów.

Szczegółowy przegląd funkcjonalny
Kontrola jakości +
Pamięć 500 wyników +
Graficzny ekran dotykowy +
Czytnik barkodów +
Automatyczna detekcja próbki +
Konwenter DC/AC +
Parametr oznaczany Glukoza/Mleczany +
Pozycja próbki CITO +
Pozycja Standardu/Pozycja Kontroli 2/2
Pozycje dla próbek 63
Ilość oznaczeń na godzinę około 180
Rodzaje kalibracji 3

Podstawowe dane techniczne:

Zasada pomiarowa Enzymatyczno-amperometryczna
Elektroda Chip-Sensor
Zakres pomiarowy glukozy 0,5-50 mmol/l (9-900 mg/dl)
Zakres pomiarowy mleczanów 0,5-40 mmol/l (5-360 mg/dl)
Precyzja Cv<=1,5%@12 mmol/l
Stabilność/Odchylenie <=3% przy 10 próbkach, odnosząc się do 12 mmol/l
Czas pracy Sensora Glukozy 60 dni lub średni 7500 badań
Czas pracy Sensora mleczanów 40 dni lub średnio 6000 badań
Materiał badany Krew pełna, osocze, surowica
Objętość próbki 20ul
Próbówki reakcyjne 2,0 ml
Rodzaj kalibracji Startowa, cykliczna, okresowa
Wyświetlacz/klawiatura Graficzny wyświetlacz (320×240 znaków)
Pamięć 500 wyników z numerami, pozycji, datą i czasem badania
Drukarka termiczna (opcjonalna)
EDP RS 232 C(V.24)
Temperatura otoczenia +15 do +35 oC
Wilgotność 20-85%
Zasilanie 100-250 VAC/50-60 Hz
Pobór mocy <=40VA
Rozmiary 440 x 340 x 168 mm
Waga około 6-8kg


BIOSEN C_line Pakiet Clinic

BIOSEN C_line Pakiet Clinic

[object HTMLTableCellElement]
Biosen C_line – analizator glukozy i mleczanów. Zaprojektowany w kilku wersjach specjalnie do zastosowania w praktyce lekarskiej, zestawach klinicznych lub specjalnych- na przykład w medycynie sportowej, lub badaniach naukowych
Szczegółowy przegląd funkcjonalny
Kontrola jakości +
Niższy koszt zużycia +
Pamięć 500 wyników +
Graficzny ekran dotykowy +
Zintegrowany czytnik barkodów +
Automatyczne rozpoznawanie próbek +
1 kanał pomiarowy Glukoza/Mleczany +
2 kanał pomiarowy Glukoza/Mleczany (opcjonalnie) +
Próbka STAT +
Pozycja kontrolna/Pozycja standardu 2/2
Liczba próbek 20
Badań na godzinę około 120
Tryby kalibracji 3

Podstawowe dane techniczne:

Zasada pomiarowa Enzymatyczno-amperometryczna
Elektroda Chip-Sensor
Zakres pomiarowy glukozy 0,5-50 mmol/l (9-900 mg/dl)
Zakres pomiarowy mleczanów 0,5-40 mmol/l (5-360 mg/dl)
Precyzja Cv<=1,5%@12 mmol/l
Stabilność/Odchylenie <=3% przy 10 próbkach, odnosząc się do 12 mmol/l
Czas pracy Sensora Glukozy 60 dni lub średni 7500 badań
Czas pracy Sensora mleczanów 40 dni lub średnio 6000 badań
Materiał badany Krew pełna, osocze, surowica
Objętość próbki 20ul
Próbówki reakcyjne 2,0 ml
Rodzaj kalibracji Startowa, cykliczna, okresowa
Wyświetlacz/klawiatura Graficzny wyświetlacz (320×240 znaków)
Pamięć 500 wyników z numerami, pozycji, datą i czasem badania
Drukarka termiczna (opcjonalna)
EDP RS 232 C(V.24)
Temperatura otoczenia +15 do +35 oC
Wilgotność 20-85%
Zasilanie 100-250 VAC/50-60 Hz
Pobór mocy <=40VA
Rozmiary 440 x 340 x 168 mm
Waga około 6-8kg


BIOSEN C_line Pakiet Sport

BIOSEN C_line Pakiet Sport

[object HTMLTableCellElement]
Biosen C_line – analizator glukozy i
mleczanów. Zaprojektowany w kilku wersjach specjalnie do zastosowania w
praktyce lekarskiej, zestawach klinicznych lub specjalnych- na
przykład w medycynie sportowej, lub badaniach naukowych
Szczegółowy przegląd funkcjonalny
Kontrola jakości +
Niższy koszt zużycia +
Pamięć 500 wyników +
Graficzny ekran dotykowy +
Zintegrowany czytnik barkodów +
Automatyczne rozpoznawanie próbek +
1 kanał pomiarowy Glukoza/Mleczany +
2 kanał pomiarowy Glukoza/Mleczany (opcjonalnie) +
Próbka STAT +
Pozycja kontrolna/Pozycja standardu 2/2
Liczba próbek 15
Badań na godzinę około 180
Tryby kalibracji 3

Podstawowe dane techniczne:

Zasada pomiarowa Enzymatyczno-amperometryczna
Elektroda Chip-Sensor
Zakres pomiarowy glukozy 0,5-50 mmol/l (9-900 mg/dl)
Zakres pomiarowy mleczanów 0,5-40 mmol/l (5-360 mg/dl)
Precyzja Cv<=1,5%@12 mmol/l
Stabilność/Odchylenie <=3% przy 10 próbkach, odnosząc się do 12 mmol/l
Czas pracy Sensora Glukozy 60 dni lub średni 7500 badań
Czas pracy Sensora mleczanów 40 dni lub średnio 6000 badań
Materiał badany Krew pełna, osocze, surowica
Objętość próbki 20ul
Próbówki reakcyjne 2,0 ml
Rodzaj kalibracji Startowa, cykliczna, okresowa
Wyświetlacz/klawiatura Graficzny wyświetlacz (320×240 znaków)
Pamięć 500 wyników z numerami, pozycji, datą i czasem badania
Drukarka termiczna (opcjonalna)
EDP RS 232 C(V.24)
Temperatura otoczenia +15 do +35 oC
Wilgotność 20-85%
Zasilanie 100-250 VAC/50-60 Hz
Pobór mocy <=40VA
Rozmiary 440 x 340 x 168 mm
Waga około 6-8kg


LACTATE SCOUT

LACTATE SCOUT

[object HTMLTableCellElement]
 • Prosta obsługa
 • Enzymatyczno- amperometryczna metoda detekcji
 • Próbka- 0,5 ľL krwi kapilarnej
 • Wynik w ciągu 10 sekund
 • Zakres pomiarowy 0,5- 25 mmol/L ( 3.4 mmol/L: ą 3%)
 • Pamięć- do 250 wyników
 • Skalibrowane testy z sensorami pomiarowymi
 • Dostępne roztwory kontrolne
 • Kalibracja kodowa
 • Szybka analiza krok po kroku
 • Możliwość podłączenia do komputera, obsługa- Bluetooth
 • Dostępne oprogramowanie Lactate Scout Assistant
 • Kompaktowe wymiary 91-55-24 mm
 • Zasilanie- 2 baterie AAA- wystarcza na 1000 badań
1. Przygotować pasek z sensorem pomiarowym i włożyć go do aparatu.

2. Przyłożyć przekłuty palec do paska pomiarowego w ceu naniesienia próbki krwi.

3. Wynik wyświetli się w ciągu 10 sekund

Hemoglobina glikozylowana - HbA1c (Quo-Lab)

Hemoglobina glikozylowana – HbA1c (Quo-Lab)

[object HTMLTableCellElement]
Quo – Lab
 • Dokładny pomiar HbA1c
 • Analiza POCT
 • Szybki i dokładny
 • Oznaczenie HbA1c < 4 min.
 • Łatwy w obsłudze
 • Objętość próbki 4 ľL
 • Innowacyjny kolektor na próbkę krwi
 • Zintegrowany czytnik kodów kreskowych
 • Pamięć 700 wyników
 • Ergonomiczny kształt
 • Wyświetlacz z intuicyjnym menu w języku polskim
 • Interfejs RS 232 C – możliwość podłączenia drukarki, komputera, sieci informatycznej
 • Metoda powinowactwa boranowego, fotometria
 • Zakres 6 – 22 g/Dl
 • Zakres pomiarowy 4 – 17 % HbA1c
 • (20-162 mmol / mol)
 • Precyzja – Cv < 3% / 7% HbA1c
 • Wynik w mmol/l i %
 • Odczynniki do jednorazowego użytku w gotowych zestawach
 • Wymiary 95 mm (wys.) x 205 mm (szer.) x 135 mm (d)
 • Waga: 0,7 kg
Analiza krok po kroku:
1. Zeskanować kod kreskowy i założyć kastę do analizatora.

2. Za pomocą przyrządu do pobierania próbek otworzyć kasetę odczynnikową.

3. Dodać 4 ÂľL próbki.

4. Zamknąć pokrywę. Rezultat w ciągu 4 minut.
Hemoglobina glikozylowana - HbA1c (Quo-Test)

Hemoglobina glikozylowana – HbA1c (Quo-Test)

[object HTMLTableCellElement]
Quo – Test
Dokładny pomiar HbA1c
 • Analiza POCT
 • Szybki i dokładny
 • Oznaczenie HbA1c < 4 min.
 • Łatwy w obsłudze
 • Wyświetlacz z intuicyjnym menu w języku polskim
 • Objętość próbki 4 ľL
 • Zintegrowany czytnik kodów kreskowych
 • Pamięć 700 wyników
 • Interfejs RS 232 C – możliwość podłączenia drukarki, komputera, sieci informatycznej
 • Metoda powinowactwa boranowego, fotometria
 • Zakres 6 – 22 g/Dl
 • Zakres pomiarowy 4 – 17 % HbA1c
 • (20-162 mmol / mol)
 • Precyzja – Cv < 3% / 7% HbA1c
 • Wynik w mmol/l i %
 • Odczynniki do jednorazowego użytku w gotowych zestawach
 • Wymiary 205 mm (wys.) x 205 mm (szer.) x 135 mm (d)
 • Waga: 1.3kg
Analiza krok po kroku:
1. Pobrać 4 Âľl próbki krwi.

2. Umieścić próbkę w kasecie Quo-Testu.

3. Umieścić kasetę w analizatorze. Wynik HbA1c w ciągu 4 minut.